Vases

 • TRAVERTINE VASE HIGH

  1000 DKK
 • TRAVERTINE VASE OVAL / MEDIUM

  1500 DKK
 • TRAVERTINE VASE OVAL / SMALL

  1000 DKK
 • TRAVERTINE VASE ROUND / LARGE

  2500 DKK
 • TRAVERTINE VASE ROUND / MEDIUM

  1700 DKK
 • TRAVERTINE VASE ROUND / SMALL

  1100 DKK
 • TRINE TOFT VASE SPIKE

  2000 DKK
 • TRINE TOFT VASE SPIKE

  2200 DKK
 • TRINE TOFT VASE SPIKE

  2100 DKK
 • CERAMIC VINTAGE VASE

  400 DKK
 • IKEBANA VASE

  1700 DKK
 • LARGE VOODOO VASE

  2500 DKK